bagarstug.jpg
dammen.jpg
kribergsgarden.jpg
garden.jpg
Kristina blev Kristine...
valkommen.jpg

Under sommaren 1860 hittade Carl Hultin en guldglänsande sten på sluttningen av berget Viterliden. Stenen var tung för sin storlek och det visades sedan att detta var en dyrgrip. Vid nyåret 1861 lyste det för Carl Hultin och Christina Jonsdotter och bröllopet var i slutet av januari 1861. I slutet av april födde Christina sitt första barn. Sommaren 1879 blev det kart med utstyckning av tomten till det nybygge som senare skulle bli Kristinebergs första hus. Carl själv hade tänkt att nybygget skulle heta Viterpol men det blev inte godkänt. Lantmännen föreslog då namnet Kristinaberg efter gårdens husmor. Men ett skrivfel eller andra missöden blev det Kristineberg i stället. 1885 var det klart att påbörja grunden till nybygget.1938 stod bilvägen från Björksele till Kristineberg klar och uppbyggning av samhället började. Första gruvschaktet påbörjades redan 1935 Under slutet av 30-talet och början av 40-talet byggdes 67 bostadshus med 174 lägenheter i Boliden bolagets regi. Dessutom byggdes även Polishus med lägenheter för lärare, Konsum Skola, Herrekiperingsaffär, Frisering, Brukshandel, sjukstuga med läkarbostad. Krigsutbrottet 1939 försågs fönstren med fönsterluckor och det monterades upp belysningar långt utanför samhället för att vilseleda bombplanen inför överraskande bombanfall. Idag finns det Konsum, Kiosk, Skola, Fritidsgård Restaurang, Sport och simhall, Folkets Hus, Kyrka, Underjordskyrka, Vandrarhem.

 

Här kan du kontakta oss